Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
services:tac-nl [2016/11/22 10:28]
rijk created
services:tac-nl [2017/07/07 22:51] (current)
Line 1: Line 1:
 === Voorwaarden === === Voorwaarden ===
  
-Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn, tenzij anders overeengekomen,​ de [[http://www.ictoffice.nl/​|ICT~Office]] Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. De voorwaarden zijn te downloaden in PDF-formaat uit onderstaande lijst.+Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn, tenzij anders overeengekomen,​ de [[https://www.nederlandict.nl/​|ICT~Office]] Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. De voorwaarden zijn te downloaden in PDF-formaat uit onderstaande lijst.
  
   * [[https://​www.datraverse.com/​download/​tac/​nl/​cPDF-Module-00.pdf|Module 0. Algemeen]]   * [[https://​www.datraverse.com/​download/​tac/​nl/​cPDF-Module-00.pdf|Module 0. Algemeen]]
  • services/tac-nl.txt
  • Last modified: 2017/07/07 22:51
  • (external edit)